Paziņojums

21-12-2017

2017. gada LZP noslēguma sēde notiks 2017.gada 21. decembrī, plkst. 15.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikums.  
        Ziņo: Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

2. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

3. Izmaiņas "Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtībā" atbilstoši  Ministru kabineta 12.12.2017. noteikumiem Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu".
        Ziņo: Ziņo: LZP zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs.

4. Dažādi.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.


Projekta TO-REACH seminārs Latvijas veselības aprūpes profesionāļiem

7-12-2017

2017.gada 8.decembrī Latvijas Zinātnes padome sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti organizē semināru Eiropas komisijas programmas Horizon 2020 projekta TO-REACH Nr. 733274 „Organizatorisku inovāciju pārnese, kas veicina noturīgus, efektīvus, taisnīgus, pieejamus, ilgtspējīgus un aptverošus veselības aprūpes pakalpojumus un sistēmas" ietvaros. Seminārā piedalīsies valsts iestāžu, privāto pakalpojumu sniedzēju, nevalstisko organizāciju, kā arī universitāšu un pētniecības iestāžu pārstāvji. Seminārs sniegs iespēju Latvijas veselības aprūpes profesionāļiem uzzināt vadošās tendences Eiropā un kopēji izdiskutēt par tematiem, kas saistīti ar Latvijas veselības aprūpes sistēmas attīstību un pētniecību. Seminārs notiks Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 329.auditorijā.

Lasīt tālāk...

Aicinājums

7-12-2017

Latvijas Zinātnes padome informē, ka ir atvērts uzsaukums nākotnes FET Flgaship projektu idejām
kuru iesniegšanas termiņš ir 2018.gada 20 februārī.

Aicinām piedalīties pieteikumu tapšanā.

Pedējā atjaunošana 7-12-2017
Lasīt tālāk...

Nr. 17-3-1. 16.11.2017. Par eksperta tiesību piešķiršanu

17-11-2017

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 17-3-1

2017.gada 16.novembrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Lasīt tālāk...

Nr. 16-2-1. 19.10.2017. Par eksperta tiesību piešķiršanu

20-10-2017

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 16-2-1

2017.gada 19.oktobrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Lasīt tālāk...