INNOVAGE

30-07-2013

„Social Innovations Promoting Active and Healthy Ageing" - sociālās inovācijas, kuras veicina aktīvu un veselīgu novecošanos

Stratēģijas Europa2020 ietvaros tiek realizētas septiņas pamatiniciatīvas, viena no tām - Inovāciju Savienība. Galvenais instruments tās īstenošanai - Ietvara programmas (FP7, Horizon2020) un caurviju organizatoriskās formas, tādas kā Eiropas inovācijas partnerības. „Aktīva un veselīga novecošanās" ir Eiropas Inovācijas partnerība ar skaidri definētu mērķi - veselīgi nodzīvoto gadu skaita pieaugums par diviem gadiem laika periodā līdz 2020. gadam.

Pedējā atjaunošana 30-07-2013
Lasīt tālāk...

Nr. 43-2-1. 27.06.2013. Par eksperta tiesību piešķiršanu

28-06-2013

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 43-2-1

Rīgā, 2013.gada 27.jūnijā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

Lasīt tālāk...

LZP 2013.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu rezultāti

5-06-2013

Latvijas Zinātnes padomes
2013.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu rezultāti

Aizklātās balsošanas rezultātā par Ekspertu komisiju (EK) locekļiem ievēlēti:

Pedējā atjaunošana 6-06-2013
Lasīt tālāk...

Nr. 42-2-1. 23.05.2013. Par eksperta tiesību piešķiršanu

24-05-2013

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 42-2-1

Rīgā, 2013.gada 23.maijā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Pedējā atjaunošana 24-05-2013
Lasīt tālāk...

LZP 2013.g. 23.maija sēdē

24-05-2013

Ekonomikas ministra padomnieces I.Platonovas
prezentācijas materiāls „Nacionālā industriālā politikas pamatnostādnes
Zinātnes loma
”.Pedējā atjaunošana 24-05-2013