Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-4-1

 

Rīga 15.01.2002.

 

Par jauno zinātnes nozaru
un apakšnozaru izveidošanu

Pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes Zinātnes nozaru un apakšnozaru klasifikācijas komisijas 2002.g. 14.janvāra lēmumu un ņemot vērā attiecīgo zinātņu nozaru viedokli, Latvijas Zinātnes padome nolemj atbalstīt:

1. Rīgas Tehniskās universitātes profesoru padomes 2001.g. 26. aprīļa lūgumu izmainīt esošo apakšnozaru „Gaisa transporta ekspluatācija“ un „Jūras transports un tā ekspluatācija” nosaukumus attiecīgi par „Gaisa transports un infrastruktūra“ un „Ūdens transports un infrastruktūra“ , kā arī iekļaut jaunu apakšnozari “Sauszemes transports un infrastruktūra”;

2. LU profesora M.Kļaviņa 2001.g. 5.jūlija lūgumu apstiprināt Vides zinātnes nozare sekojošas apakšnozares: Vides ķīmija un ekotoksikoloģija, Vides inženierzinātne, Dabas aizsardzība, Vides pārvalde.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs,akadēmiķis J.Jansons