Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 2-2-1

 

Rīga, 2002. gada 26. februārī

 

Par Latvijas universitāšu periodiski izdodamo zinātnisko rakstu krājumu
un zinātnisko žurnālu vienota saraksta izveidošanu.

Lai gūtu pilnīgu pārskatu par periodiskajiem zinātniskajiem izdevumiem, kurus izdod Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Latvijas Medicīnas Akadēmija/ Rīgas Stradiņa Universitāte un Daugavpils Universitāte, un kuru zinātniskais statuss atbilst LZP Vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu saraksta (LZP Protokols Nr 4, 25. 05. 99.) 8. punktā noteiktajām prasībām,

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

  1. Izveidot vienotu šo izdevumu datu bāzi;
  2. Lūgt minētās universitātes līdz š.g. 28. martam iesniegt LZP sekretariātā (334. ist.) sarakstu ar konkrēto izdevumu nosaukumiem, pievienojot tam izdevumu jaunāko numuru eksemplārus. Izdevuma raksturojumam jāatbilst minētā LZP saraksta 8. punktā noteiktajām prasībām:
    1. Izdošanas sākuma gads un izdošanas regularitāte, redkolēģijas sastāvs, manuskriptu recenzēšanas kārtība, publikāciju un to kopsavilkumu valoda;
    2. Pieejamība Latvijas un ārvalstu bibliotēkās;
    3. Iekļaušana citēšanas indeksu sarakstos un referatīvajos žurnālos.

 

LZP priekšsēdētājs,
akadēmiķis J. Jansons