Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 3-3-1

 

Rīga, 2002.g.9.jūlijā

Par izmaiņām Elektrotehnikas,
Enerģētikas, Farmācijas zinātnes nozarēs

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz LZP Zinātnes nozaru un apakšnozaru klasifikācijas komisijas 2002.g. 19. aprīļa lēmumu un ņemot vērā Mehānikas, mašīnbūves un enerģētikas zinātņu nozares ekspertu komisijas 2002.g. 7. februāra un LZP Medicīnas zinātņu nozares ekspertu komisijas 2002.g. 27.marta lēmumus, nolemj:

1. Papildināt Elektrotehnikas zinātnes nozari ar 2 apakšnozarēm –

9.3. Elektriskās tehnoloģijas un automātika un

9.4. Energoelektronika.

2. Pārcelt apakšnozari Elektroapgāde no Elektrotehnikas zinātnes nozares uz Enerģētikas zinātnes nozari ar kārtas numuru 10.2.

3. Papildināt Farmācijas zinātnes nozari ar jauno apakšnozari Farmaceitiskā farmakoloģija ar kārtas numuru 11.4.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis J.Jansons