Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 4-1

 

Rīgā 2002.g. 5. novembrī

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

  1. Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes vēlēšanu Nolikumu ar 3 pielikumiem, kuri ietver LZP Nozaru ekspertu komisiju (NEK) struktūru un skaitlisko sastāvu, LZP Apvienoto ekspertu komisiju AEK) struktūru un skaitlisko sastāvu, kā arī Kritērijus ekspertu komisiju locekļu kandidātiem;
  2. Noteikt, ka Latvijas Zinātnes padomes Nozaru ekspertu komisiju locekļu vēlēšanas sarīkojamas š.g. 17, 18, 19 decembrī.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis J.Jansons