Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 4-2

 

Rīga, 2002.g. 5.novembrī

Par izmaiņām Latvijas Zinātņu
nozaru un apakšnozaru klasifikatorā

Latvijas Zinātnes padome, atbalstot LZP Zinātnes nozaru un apakšnozaru klasifikācijas komisijas un LZP Ķimijas nozares ekspertu komisijas 2002.g. jūnija lēmumus par LU Ķīmijas nozares promocijas padomes 2002.g. 10. aprīļa ierosinājumu iekļaut Ķīmijas zinātnes nozarē jaunu apakšnozari – „Ķīmijas didaktika“, nolemj iekļaut Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru klasifikatorā Ķīmijas zinātnes nozarē jaunu apakšnozari – „Ķīmijas didaktika“.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis J.Jansons