Latvijas Zinātnes padome

Lēmums Nr. 1-2-1

Rīgā 2003.g.11. februārī

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes komisijas 2003.gadam*)

 

 

1. Zinātnes stratēģijas un likumdošanas komisija

 1

2

3

4

5

 J.Bērziņš

V. Egle

J. Ekmanis

E. Grēns

J. Jansons

6

7

8

9

10

I. Muižnieks

L. Ribickis

B. Rivža

A. Siliņš

J. Stradiņš

 

 

2. Centralizētā un mērķa finansējuma komisija

 1

2

3

4

 V. Egle

J. Ekmanis

B. Kalnačs

I. Knēts

5

6

7

I. Ozolanta

A. Siliņš

P. Zālītis

 

 

3. Zinātnes starptautiskās koordinācijas komisija

 1

2

3

4

5

J. Ekmanis

E. Grēns

I. Knēts

I. Lācis

T. Millers

6

7

8

9

A. Siliņš

J. Stradiņš

H. Tuherm

P. Zvidriņš

*) Pēc komisiju priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanas par to tiek informēts LZP Sekretariāts (334.A istaba; Tel.: 7223480; E pasts: vaivars@lza.lv )

  

 

4. Promocijas padomju komisija

1

2

3

4

 J. Ekmanis

A. Jemeļjanovs

I. Kalviņš

M. Kūle

5

6

7

8

I. Muižnieks

I. Ozolanta

L. Ribickis

H. Zenkevičs

 

 

5. LZP Doktorantūras komisija

 1

2

3

4

 E. Birģele

E. Buceniece

D. Gertnere

B. Grasmanis

 5

6

7

V. Hausmanis

I. Ozolanta

U. Viesturs

 

 

6. Zinātnes nozaru un apakšnozaru klasifikācijas komisija

 1

2

3

4

 J. Grabis

A. Jemeļjanovs

A. Martinsons

T. Millers

5

6

7

8

 U. Raitums

B. Rivža

A. Vasks

H. Zenkevičs

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs
akadēmiķis J.Ekmanis