Latvijas Zinātnes padome

Lēmums Nr 2-2-1

 

Rīga 18.03.03

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt sekojošo Mērķa finansējuma sadali 2003. gadam:

Finansēšanas objekts

Iedalīts 2003.g.(Ls)

Akadēmiskā bibliotēka

327 665

Nacionālais Botāniskais dārzs

91 900

Latvijas Zinātņu akadēmija

120 330

LZP darbības nodrošināšana

79 000

LZA Nominālās balvas

6 000

LZA Valsts emeritēto zinātnieku pabalsti

153 000

Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs

25 800

Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisija

8 000

LU BPSC Starptautiskais biomedicīnas un biotehnoloģijas centrs

14 246

LZP doktorantūra

120 015

Centralizētie izdevumi

204 168

Starptautiskā sadarbība

146 200

Latvijas-Taivanas-Lietuvas zin.fonds

15 900*)

LU CFI EK Ekselences centrs CAMART

4748

Kopā:

1 316 972

*) LR IZM pārziņā

Latvijas Izglītības un zinātnes
ministrijas Valsts sekretāra
vietnieks, Dr.sc.ing. V.Egle

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis J.Ekmanis