Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 3-3-3

Rīga, 2003.g. 13.maijā

Pamatojoties uz promocijas padomju ekspertu atbilstības izvērtēšanas rezultātiem saskaņā ar LZP lēmumu Nr. 1-3-4 (30.01.2001.g.), Latvijas Zinātnes padome nolemj:

 1. Akceptēt līdzšinējo ekspertu sastāvu līdz darbības pilnvaru laika beigām sekojošās promocijas padomēs:
 2. Nr. p.k.

  Iestāde

  Zinātnes nozare

  1. DU Literatūrzinātne
  2. LLU Pārtikas zinātne
  3. LLU Ekonomika
  4. LLU Lauksaimniecības zinātnes (lopkopība)
  5. LLU Veterinārmedicīna
  6. LU Fizika (Šķidrumu un gāzu mehānika u.c.)
  7. LU Bioloģija II
  8. LU Ģeogrāfija
  9. LU Vēsture
  10. RTU Mehānika
  11. RTU Mehānika, Mašīnzinātne
  12. RTU Ķīmijas inženierzinātne
  13. RTU Mašīnzinātne
  14. RTU Elektrotehnika
  15. RTU Arhitektūra
  16. RTU Informācijas tehnoloģija
  17. RSU Medicīna (internā medicīna)

 

2. Akceptēt izmaiņas ekspertu sastāvā un pilnvarot zemāk nosauktās padomes darbības turpināšanai:

Nr. p.k.

Iestāde

Zinātnes nozare

Padomes sastāvs

1. RSU Medicīna (medicīniskā biomehānika) H.Jansons
V.Kasjanovs
V.Keris
I.Knēts
I.Ozolanta
I.Vanags
2. RSU Medicīna (ķirurģija) J.Gardovskis
R.Lācis
A.Pētersons
R.Rozentāls
A.Skaģers
J.Vētra
3. LU Dartorzinātne I J.Bārzdiņš
J.Bičevskis
J.Borzovs
R.M.Freivalds
A.Kalniņš
J.Osis
4. LU Dartorzinātne II J.Artjuhs
A.Baums
J.Biļinskis
Ē.Hermanis
V.Pelipeiko
E.Pētersons
V.Zagurskis
5. LU Bioloģija I J.I.Aivars
V.Ģ.Balodis
N.Bērziņa
G.Brūmelis
I.Druvietis
Ģ.Ieviņš
U.Kondratovičs
I.Muižnieks
A.Piterāns
Ī.Rašals
T.Zorenko
6. LU Mehānika, Materiālzinātne J.Andersons
A.Cēbers
Ļ.Faitelsons
V.Kaļķis
J.Jansons
R.Maksimovs
K.Rocēns
V.Štrauss
V.Tamužs
J.Tarnopoļskis
G.Teters
7. LU Astronomija, Fizika M.Auziņš
A.Balklavs-Grīnhofs
I.Bērsons
R.Ferbers
I.Lācis
O.Lielausis
J.Spīgulis
M.Tamanis
J.Tambergs
8. LU Juridiskā zinātne J.Bojārs
I.Čepāne
T.Jundzis
U.Krastiņš
V.Liholaja
K.Torgāns
A.Ušacka
9. RTU Mašīnzinātne V.Ataušs
J.Dehtjars
R.Dorošenko
J.Kalnačs
J.Rudzītis
G.Sagalovičs
F.Sudnieks
10. RTU Ķīmija A.Alksnis
F.Avotiņš
E.Gudriniece
M.Kalniņš
V.Kampars
O.Kukurs
T.Millers
O.Neilands
A.Strakovs
A.Stūris
J.Švarca
R.Valters
N.Vederņikovs
I.Vītiņa
11. RTU Elektronika un telekomunikācijas G.Balodis
J.Jankovskis
G.Lauks
P.Misāns
A.Ozols
I.Raņķis
J.Ziemelis
12. RTU Enerģētika, Elektrotehnika J.Barkāns
D.Blumberga
K.Briņķis
V.Čuvičins
J.Ekmanis
J.Gerhards
Z.Krišāns
L.Ribickis
A.Sauhats
E.Vanzovičs
I.Veidenbergs

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J. Ekmanis