Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 4-1-1

 

Rīgā 2003. g. 1.jūlijā

 

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Nemainīt proporcijas starp nozarēm 2004. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu finansējumā;

2. Apstiprināt saskaņā ar izsludinātā konkursa rezultātiem un NEK lēmumiem finansējuma procentuālo sadalījumu nozaru ietvaros 2004. gada 692 fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem 14 zinātņu nozarēs (1.pielikums).

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis