Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 4-2-1

 


Rīgā 2003.g. 1.jūlijā

Pamatojoties uz LZP Doktorantūras komisijas 19.05.2003.g. lēmumu Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Piešķirt doktorantūras atbalsta grantus šādiem Latvijas augstskolu doktorantiem:

Nr. p.k.

NEK

Zinātnes nozare

Vārds

Uzvārds

Augstskola

Vadītājs

Termiņš

Piešķirts, LVL

1

1.

Informātika

Agris Ņikitenko RTU Dr.h.sc.ing. J.Grundspeņķis no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

2

Jūlija Petuhova RTU Dr.h.sc.ing. J.Merkurjevs no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

3

Oksana Ščeguļnaja LU Dr.h.math. R.M.Freivalds no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

4

Aleksejs Vasiļjevs RTU Dr.h.sc.comp. A.Borisovs no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

5

2.

Mehānika

Kaspars Kalniņš RTU Dr.h.sc.ing. R.Rikards no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

6

Enerģētika

Marija Daņilova RTU Dr.h.sc.ing. A.Sauhats no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

7

Staņislavs Gendels LU Dr.phys. A.Jakovičs no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

8

Andris Skutelis RTU Dr.h.sc.ing. V.Čuvičins no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

9

3.

Fizika

Olga Docenko LU Dr.h.phys. M.Tamanis, Dr.h.phys. R.Ferbers no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

10

Boriss Poļakovs LU Dr.phys. D.Erts no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

11

Matemātika

Arnolds Ķikusts LU Dr.h.math. M.R.Freivalds no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

12

Šarifs Guseinovs LU Dr.h.math. A.Buiķis no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

13

4.

Ķīmija

Dina Trifanova RTU Dr.chem. V.Kauss, Dr.chem. Ē.Bizdēna no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

14

5.

Koksnes tehnoloģija

Uldis Grīnfelds LLU Dr.chem.. A.Treimanis no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

15

Farmācijas tehnoloģija

Edgars Liepiņš LU Dr.h.biol. R.Muceniece, Dr.pharm. M.Dambrova no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

16

6.

Bioloģija

Vadims Jermakovs LU Dr.biol. A.Andrušaitis no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

17

Ēdīte Juceviča LU Dr.biol. V.Melecis, PhD H.Petersens no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

18

Ģeogrāfija

Zane Cekula LU Dr.geogr. Z.Goba no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

19

7.

Molekulārā bioloģija

Dace Pjanova LU Dr.biol. O.Heisele no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

20

Liāna Pliss LU Dr.biol. V.Baumanis no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

21

8.

Medicīna

Ilze Šrumfa RSU Dr.h.med. L.Feldmane, S.Hamilton-Dutoit no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

22

Aija Teibe RSU Dr.h.med. G.Krūmiņa no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

23

Līga Zveiniece LU Dr.h.med. V.Kluša, Ph.D. A.Skottner no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

24

9.

Hidroinženierzinātne

Armands Celms LLU Dr.sc.ing. R.U.Zuments no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

25

Laukkopība

Ilze Januška LLU Dr.h.agr. V.Klāsēns no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

26

Anda Rūtenberga LLU Dr.h.agr. I.Turka no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

27

Pārtikas zinātne

Tatjana Rakčejeva LLU Dr.sc.ing. L.Skudra no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

28

10.

Vēsture

Vitolds Muižnieks LU Dr.hist. A.Vijups no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

29

Juris Pavlovičs LU Dr.h.hist. I.Butulis no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

30

11.

Literatūrzinātne

Eva Eglāja-Kristsone LU Dr.philol. A.Cimdiņa no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

31

Ingars Gusāns LU Dr.philol. V.Paparinska no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

32

Folkloristika

Valdis Rūsiņš LU Dr.h.philol. J.Kursīte no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

33

12.

Pedagogija

Daina Celma LU Dr.phys. A.Grīnfelds no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

34

Socioloģija

Anita Kalniņa LU Dr.sc.soc. B.Zepa no 01.07.03.līdz 31.10.03.

475

35

Psiholoģija

Aleksandrs Koļesovs LU Dr.psych. V.Reņģe no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

36

13.

Ekonomika

Armands Auziņš LLU Dr.oec. A.Jankava no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

37

Ilze Bargā LU Dr.oec. U.Rozevskis no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

38

Sandra Eglīte LU Dr.h.oec. J.Krūmiņš no 01.07.03.līdz 31.12.03.

713

KOPĀ:

26856

 

  1. Piešķirt līdzfinansējumu 2234 LVL Dr.biol. Unas Riekstiņas (dz.15.09.73.; aizstāvējusi doktora disertāciju Karolinska institūtā Zviedrijā 31.05.2002.g.) atgriešanās (reemigrācijas) granta finansējumam 2100 LVL no Starptautiskā Biomedicīnas un biotehnoloģijas centra līdzekļiem projekta izmaksu daļas segšanai no 01.07.2003. līdz 31.12.2003.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis