Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 5-3-1

 

Rīga, 2003.g. 9. decembrī

Par Veterinārmedicīnas zinātnes nozares
apakšnozares “Veterinārā ekspertīze”
nosaukuma maiņu

 

Pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes Zinātnes nozaru un apakšnozaru klasifikācijas komisijas 2003. g. 13. novembra lēmuma un LZP Lauksaimniecības zinātnes nozares ekspertu komisijas 2003.g. 13. novembra lēmuma Nr 8, Latvijas Zinātnes padome nolemj atbalstīt Veterinārmedicīnas zinātnes nozares apakšnozares “Veterinārā ekspertīze” nosaukuma maiņu uz nosaukumu “Pārtikas higiēna”.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis J.Ekmanis