Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 5-3-2

 

Rīga, 2003.g. 9. decembrī

Par 2004.g. projektu vadītāju maiņu

 

Pamatojoties uz LZP Ķīmijas zinātņu nozares ekspertu komisijas 2003.g. 26. novembra lēmuma Nr.4 sakarā ar projektu vadītāju O.Neilanda un O. Pudovas nāvi, Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt:

1. par projekta Nr 01.0187 “Jaunu sililaizvietotu tifēnsaturošu materiālu sintēze” vadītāju - prof. Edmundu Lukevicu;

2. par projekta nr. 04.1266 “Polāru konjugētu disulfīda funkciju saturošu organisko savienojumu sintēze cēlmetālu virsmas modificēšanai” vadītāju - prof. Valdi Kamparu.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis J. Ekmanis