Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 1-3-1

 

Rīgā, 2004. g. 24. februārī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz LZP 2. nozares “Mehānika, mašīnbūve un enerģētika” ekspertu komisijas 2004. gada 16. februāra slēdzienu, nolemj:

1. Sakarā ar ekspertu komisijas locekļa J. Tarnopoļska nāvi apstiprināt Nozares ekspertu komisijas locekļa pilnvaras RTU profesoram J. Vībam kā nākošajam visvairāk balsu saņēmušam ekspertu kandidātam apakšnozarē “Mašīnbūve”;

2. Iekļaut Nozares ekspertu komisijas “Mehānika, mašīnbūve un enerģētika” sastāvā Mehānikas apakšnozares ekspertu J. Andersonu (LU PMI).

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs,
akadēmiķis J. Ekmanis