Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 3-1-1

Rīgā, 2004.g. 2.jūnijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz LZP Doktorantūras komisijas 17.05.2004.g. lēmumu, nolemj:

  1. Piešķirt LZP doktorantūras atbalsta grantus šādiem Latvijas augstskolu doktorantiem – 2004.gada konkursa uzvarētājiem:

Nr. p.k.

NEK

Zinātnes nozare

Vārds

Uzvārds

Augstskola

Vadītājs

Termiņs

Piešķirts, LVL

1

1

Informātika Edgars Celms LU Dr.h.sc.comp. A.Kalniņš no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

2

Aigars Riekstiņš RTU Dr.h.sc.comp. V.Zagurskis no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

3

Gundars Alksnis RTU Dr.h.sc.ing. J.Osis no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

4

Andrejs Dubrovskis LU Dr.h.math. M.R.Freivalds no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

5

2

Mehānika Oļesja Starkova LU Dr.sc.ing. A.Aņiskevičs no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

6

Sandris Ručevskis RTU Dr.sc.ing. A.Čate no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

7

Mašīnbūve Aleksandrs Cerkovņuks RTU Dr.h.sc.ing. A.Urbahs no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

8

Enerģētika Anna Mutule RTU Dr.h.sc.ing. Z.Krišāns no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

9

Sergejs Rubcovs RTU Dr.h.sc.ing. V.Čuvičins no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

10

3

Fizika Renārs Erts LU Dr.h.phys. J.Spīgulis no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

11

Līga Grīnberga LU Dr.phys. J.Kleperis no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

12

Rita Veilande LU Dr.h.phys. I.Bērsons no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

13

4

Organiskā ķīmija Mārtiņš Ikaunieks LU Dr.chem. M.Madre no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

14

Kristīne Edolfa LU Dr.h.chem. A.Zicmanis, Dr.h.chem. L.Leite no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

15

Svetlana Stupņikova LU Dr.h.chem. A.Zicmanis, Dr.chem. V.Lūsis no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

16

Analītiskā ķīmija Agnese Osīte LU Dr.chem. A.Vīksna no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

17

5

Materiālu tehnoloģija Sergejs Čertoks RTU Dr.h.sc.ing. V.Švinka no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

18

6

Bioloģija Guna Bagrade LU Dr.biol. J.Ozoliņš no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

19

Didzis Ustups LU Dr.h.biol. P.Cimdiņš no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

20

Inga Apine LU Dr.biol. U.Kondratovičs no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

21

7

Molekulārā bioloģija Zane Slucka LU Dr.biol. A.Linē no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

22

Biotehnoloģija Pāvels Semjonovs LU Dr.h.biol. P.Zikmanis no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

23

8

Medicīna Zaiga Nore RSU Dr.med. M.Murovska no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

24

Līga Krīgere LU Dr.h.biol. R.Muceniece no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

25

Aigars Reinis RSU Dr.h.med. J.Vētra, Dr.med. J.Kroiča no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

26

Maija Rumaka RSU Dr.h.med. L.Aberberga- Augškalne no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

27

9

Lopkopība Rita Zutere LLU Dr.agr. Z.Grīslis no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

28

Lauksaimniecības inženierzinātne Kristīne Zihmane LLU Dr.sc.ing. A.Galiņš no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

29

Vides inženierzinātne Kaspars Abramenko LLU Dr.sc.ing. V.Jansons no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

30

Pārtikas zinātne Jeļena Zagorska LLU Dr.sc.ing. I.Ciproviča no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

31

Laukkopība Agrita Švarta LLU Dr.agr. J.Vigovskis no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

32

10

Vēsture Ilze Boldāne LU Dr.h.hist. I.Apine no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

33

11

Valodniecība Ingrīda Pauniņa LU Dr.h.philol. J.Valdmanis no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

34

Mākslas zinātnes Matīss Kūlis LMA Dr.sc.comp. J.Ķikuts no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

35

Literatūrzinātne Alīna Romanovska DU Dr.h.philol. V.Vāvere no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

36

12

Pedagoģija Dace Lazdiņa LU Dr.h.paed. I.Žogla no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

37

Valdis Ķikuts LU Dr.phil. V.Kincāns no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

38

Teoloģija Jānis Ešots LU Dr.h.theol. L.Taivāns no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

39

Socioloģija Anda Ādamsone-Fiskoviča LU Dr.sc.soc. T.Tisenkopfs no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

40

13

Ekonomika Konstantins Kozlovskis RTU Dr.oec. N.Lāce no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

41

Ludmila Jadčenko LU Dr.oec. A.Gutkins no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

42

Inga Pučure LLU Dr.h.sc.ing. P.Rivža no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

43

Tatjana Tambovceva RTU Dr.oec. I.Geipele no 01.07.04.līdz 31.12.04.

713

KOPĀ:

30659

2. Piešķirt pabalstu promocijas darba pabeigšanai šādiem doktorantiem:

1

2

Enerģētika Nadežda Kuņicina RTU Dr.sc.ing. A.Ļevčenkovs no 01.07.04.līdz 07.09.04.

261

2

3

Fizika Juris Rauziņš RTU Dr.h.phys. J.Dehtjars no 01.07.04.līdz 31.08.04.

238

3

12

Pedagoģija Māris Čačka DU Dr.paed. A.Šļahova no 01.07.04.līdz 31.08.04.

238

KOPĀ:

737

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis