Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 3-4-2

 

Rīgā, 2004.g. 2. jūnijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz LZP Promocijas padomju komisijas 2004.g. 22. aprīļa slēdzienu, nolemj:

iekļaut LZP Vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā zemāk nosaukto žurnālu:

1. Stomatologija (Baltic Dental and Maxillofacial Journal), Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis