Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 6-3-6

 

Rīgā, 2004.g. 9. novembrī

 

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 28.oktobra slēdzienu, nolemj: iekļaut LZP Vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā šādus žurnālus:

    1. Baltic Journal of Psychology, Latvijas Universitātes izdevums
    2. Humanitāro zinātņu vēstnesis, Daugavpils Universitātes izdevums