Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-3-1

 

Rīgā, 2005. gada 25. janvārī

Latvijas Zinātnes padome nolemj noteikt sekojošu Latvijas Zinātnes padomes locekļu, darba grupu (komisiju) un ekspertu darba apmaksu:

 

Zinātniskais grāds

LZP locekļiem,
t.sk. valdes locekļiem

Darba grupu
(komisiju)
locekļiem

Ekspertu komisiju
locekļiem,
ekspertiem

LVL stundā

Habilitētais doktors,
Doktors

10.00

6.00

6.00

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka darbu apmaksāt pēc stundu likmes 1,5 st. dienā kā LZP locekļiem.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akad. J.Ekmanis