Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-4-1

 

Rīgā 2005.g. 25. janvārī

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes komisijas 2005. gadam

 

 1. Zinātnes stratēģijas un likumdošanas komisija *)

 1

2

3

4

5

6

B.Andersons

J.Bērziņš

M. Bundule

J. Ekmanis

E. Grēns

J. Jansons (priekšsēd.)

 7

8

9

10

11

I. Muižnieks

L. Ribickis

B. Rivža

A. Siliņš

J. Stradiņš

*) Sākotnējais komisijas sastāvs izmainīts ar LZP Valdes 03.10.2005. lēmumu Nr. 10-3

 

 2. Centralizētā un mērķa finansējuma komisija

 1

2

3

4

 V. Egle

J. Ekmanis

B. Kalnačs

I. Knēts

5

6

7

I. Ozolanta

A. Siliņš (priekšsēd.)

P. Zālītis

 

 3. Zinātnes starptautiskās koordinācijas komisija

 1

2

3

4

5

J. Ekmanis

E. Grēns

I. Knēts (priekšsēd.)

I. Lācis

T. Millers

 6

7

8

9

A. Siliņš

J. Stradiņš

H. Tuherm

P. Zvidriņš

 

 4. Promocijas padomju komisija

 1

2

3

4

 J. Ekmanis

A. Jemeļjanovs

I. Kalviņš

M. Kūle

5

6

7

8

I. Muižnieks

I. Ozolanta

L. Ribickis

H. Zenkevičs (priekšsēd.)

 

 5. LZP Doktorantūras komisija

 1

2

3

4

 E. Birģele (priekšsēd.)

E. Buceniece

A.Cimdiņa

B. Grasmanis

5

6

7

V. Hausmanis

I. Ozolanta

U. Viesturs

 

 6. Zinātnes nozaru un apakšnozaru klasifikācijas komisija

 1

2

3

4

 J. Grabis (priekšsēd.)

A. Jemeļjanovs

A. Martinsons

T. Millers

5

6

7

8

 U. Raitums

B. Rivža

A. Vasks

H. Zenkevičs

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs
akadēmiķis J.Ekmanis