Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-4-9

Rīgā, 2005.g. 29.martā.

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 3. marta slēdzienu, nolemj iekļaut LZP vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā šādus izdevumus:

    1. Žurnālu “Baltu filoloģija”, Latvijas Universitātes izdevums.
    2. Gadagrāmatu “Triangulum”, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas augstskolu ģermanistu izdevums.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis