Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-1-1

 

Rīgā, 2005.g.12. jūlijā

Par 2006.g. fundamentālo
un lietišķo pētījumu projektu
finansējuma sadali

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz LZP nozaru ekspertu komisiju lēmumiem, apstiprina 2006.gadā veicamo fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu finansējuma procentuālo sadali.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis