Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 7-1-1

 

Rīgā, 2005.g. 27.decembrī

Par zinātnisko institūciju reorganizāciju

Latvijas Zinātnes padome atbilstoši Zinātniskās darbības likuma 21.panta 1.punkta prasībām atbalsta zemāk minēto zinātnisko institūciju pārveidošanu par valsts publiskajām aģentūrām:

  1. Valsts uzņēmums – bezpeļņas organizācija „Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts” – Valsts publiskā aģentūra „Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts”;
  2. Valsts uzņēmums – bezpeļņas organizācija „Latvijas Organiskās sintēzes institūts” - Valsts publiskā aģentūra „Latvijas Organiskās sintēzes institūts”;
  3. Valsts uzņēmums – bezpeļņas organizācija „Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs” - Valsts publiskā aģentūra „Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs”

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis