Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-2-1

 

Rīgā, 2006.g. 23. maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu“ (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

apstiprināt par ekspertiem zinātniekus, kuriem Latvijas Zinātnes padomē piešķirtas eksperta tiesības, līdz pilnvaru laika beigām.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis