Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-2-2

 

Rīgā, 2006.g. 23.maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu“ (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Medicīna” apakšnozarēs “Normālā fizioloģija”, “Internā medicīna”, “Patoloģija”, “Ķirurģija”, “Farmakoloģija”, “Onkoloģija un hematoloģija”, “Medicīnas vēsture”, “Sabiedrības veselība”, “Pediatrija”, “Mikrobioloģija un virusoloģija” un “Medicīniskā bioķīmija”, zinātņu nozares “Bioloģija” apakšnozarēs “Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija” un “Bioķīmija” un zinātņu nozares “Farmācija” apakšnozarēs “Farmaceitiskā farmakoloģija”, “Farmakognozija” un “Farmācijas ķīmija” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Nozare

Apakšnozare

Darba vieta

1. Juris Bērziņš Dr.habil.med. Medicīna Onkoloģija un hematoloģija

Rīgas Austrumu slimnīca

2. Maija Dambrova Dr.pharm. Farmācija Farmaceitiskā farmakoloģija

Farmācijas ķīmija

OSI

3. Valentīna Gordjušina Dr.med. Medicīna Patoloģija

LU

4. Vija Kluša Dr.habil.med. Medicīna Farmakoloģija

Medicīniskā bioķīmija

LU

Bioloģija Bioķīmija
5. Dainis Krieviņš Dr.med. Medicīna Ķirurģija

LU

6. Edgars Liepiņš Dr.pharm. Farmācija Farmaceitiskā farmakoloģija Farmakognozija

OSI

7. Renāte Ligere Dr.habil.med. Medicīna Internā medicīna

Pediatrija

VEZ

8. Māris Mihelsons Dr.habil.med. Medicīna Ķirurģija

LU

9. Ruta Muceniece Dr.habil.biol. Farmācija Farmaceitiskā farmakoloģija Farmakognozija

Farmācijas ķīmija

LU

10. Valdis Pīrāgs Dr.med. Medicīna Internā medicīna

LU

11. Ingrīda Rumba Dr.habil.med. Medicīna Pediatrija

Sabiedrības veselība

LU

12. Alfrēds Jānis Sīpols Dr.med. Medicīna Normālā fizioloģija

LU

Bioloģija Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija
13. Nikolajs Sjakste Dr.habil.med. Medicīna Medicīniskā bioķīmija Farmakoloģija

LU

Bioloģija Bioķīmija
14. Nora Švinka Dr.habil.biol. Medicīna Normālā fizioloģija

VEZ

Bioloģija Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija
15. Immanuels Taivāns Dr.habil.med. Medicīna Patoloģija

LU

16. Uldis Vikmanis Dr.habil.med. Medicīna Onkoloģija un hematoloģija Medicīnas vēsture

LU

17. Arnis Vīksna Dr.med. Medicīna Medicīnas vēsture Sabiedrības veselība

LU

18. Andris Vītols Dr.habil.med. Medicīna Internā medicīna

LU

19. Aija Žileviča Dr.habil.med. Medicīna Mikrobioloģija un virusoloģija

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2009. gada 23. maijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis