Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-2-1

 

Rīga, 6.06.2006

Par LZP biroja izveidošanu

Pamatojoties uz MK 2006.g. 9. maija Noteikumu Nr. 383 16., 17. pp. Latvijas Zinātnes padome nolemj:

    1. Latvijas Zinātnes padomes uzdevumu izpildei izveidot LZP biroju;
    2. Uzdot Gaļinai Kaļiņinai iesniegt priekšlikumus par LZP biroja struktūru un uzdevumiem.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis