Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-2-2

 

Rīgā, 2006.g. 6. jūnijā

Par izmaiņām Latvijas Zinātņu nozaru
un apakšnozaru klasifikatorā

Latvijas Zinātnes padome, balstoties uz LZP Zinātnes nozaru un apakšnozaru klasifikācijas komisijas 2005. gada 16.novembra lēmumu, nolemj:

    1. iekļaut Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru klasifikatorā jaunu zinātnes nozari – “Militārā zinātne” ar apakšnozari “Militārais nodrošinājums”;
    2. Atbalstīt “Masu komunikācijas teorijas” apakšnozares pārdēvēšanu par “Komunikācijas teoriju”;
    3. Atbalstīt jaunas zinātnes apakšnozares “Komunikācijas psiholoģija un ētika” izveidošanu “Komunikācijas zinātnes” nozarē;

 

Latvijas Zinātņu padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis J. Ekmanis