Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-3-9

 

Rīgā, 2006.g. 4.jūlijā.

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu” (19.05.2005.) un “Latvijas Zinātnes padomes nolikumu” (LR MK Noteikumi Nr. 383, 09.05.2006.) nolemj iekļaut LZP vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā žurnālu “Mākslas vēsture un teorija”, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta izdevumu.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis