Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-1-1

 

Rīgā, 2006.g. 3.oktobrī

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Apstiprināt Apvienoto ekspertu komisiju atzinumus par projektu vērtējumu atbilstoši MK Noteikumu Nr. 345 (25.04.2006.) prasībām.

2. Informēt projektu pieteicējus par ekspertīzes rezultātiem.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētāja vietnieks akadēmiķis J.Jansons