Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-2-1

 

Rīgā, 2006.g. 3.oktobrī

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

  1. 2006. gada 10. oktobrī izsludināt Latvijas Zinātnes padomes nozaru ekspertu komisiju vēlēšanas 2006. gada 11. un 12. decembrī atbilstoši MK 20.06.2006. Noteikumu Nr. 497 prasībām.
  2. Apstiprināt par Latvijas Zinātnes padomes vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Dr. inž. Edgaru Bervaldu (LZA).
  3. Uzdot LZP ekspertu komisijām līdz 2006. gada 16. oktobrim iesniegt LZP Birojā priekšlikumus vēlēšanu komisijas sastāvam.
  4. Uzdot Latvijas Zinātnes padomes vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam līdz 2006. gada 20. oktobrim sagatavot vēlēšanu komisijas sastāva projektu Latvijas Zinātnes padomei apstiprināšanai.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētāja vietnieks akadēmiķis J.Jansons