Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 7-1-1

 

Rīgā, 24.10.2006.

Saskaņā ar LR MK 20.06.2006. Noteikumu Nr.497 15.punktu, lai organizētu Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju vēlēšanas, uz vēlēšanu laiku izveidot Vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:

 

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Darba vieta, adrese, tel., fakss, E-pasts

Priekšsēdētājs

1.

Edgars Bervalds Latvijas Zinātņu akadēmija, Akadēmijas laukumā 1 – 608, Rīga LV-1050, Tel.: 7228321, 26371390, fakss 7821153, E-pasts: berv@latnet.lv

Dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisija

2.

Irēna Tutāne Latvijas Organiskās sintēzes institūta atbildīgā sekretāre zinātnes jautājumos, Aizkraukles ielā 21, Rīga, LV-1006, Tel.: 7553247, fakss: 7550338, E-pasts: irena@osi.lv

3.

Baiba Ādamsone LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas zinātniskā sekretāre, Akadēmijas laukumā 1, Rīga LV-1050, Tel.: 7220725, fakss: 7821153, E-pasts: chem@lza.lv

Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisija

4.

Jānis Salenieks RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes docents, Meža ielā 1-3, LV-1048, Tel.: 7089561, 29207767, fakss: 7089552, E-pasts: janiss@egle.cs.rtu.lv

5.

Sofja Negrejeva LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas zinātniskā sekretāre, Akadēmijas laukumā 1, Rīga LV-1050, Tel.: 7223633, fakss: 7821153, E-pasts: fizteh@lza.lv

Bioloģijas un medicīnas zinātnes ekspertu komisija

6.

Jūlijs Jākobsons Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta zinātniskais sekretārs, Rātsupītes ielā 1, Rīga LV-1067, Tel.: 7426360, fakss 7428036, E-pasts: gunitak@latnet.lv 29364306

7.

Ruta Freiberga RSU Zinātnes daļas speciāliste, Dzirciema ielā 16, LV-1007, Tel.: 7409205, fakss: 7471815, E-pasts: ruta_freiberga@rsu.lv

Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu ekspertu komisija

8.

Ināra Helēna Konošonoka LLU aģentūras „Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra”” vadošā pētniece, Institūta ielā 1, Sigulda, LV-2150, Tel.: 7976074, 26575809, fakss: 7976655, E-pasts: biolab.sigra@lis.lv

9.

Ieva Sloka LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas zinātniskā sekretāre, Akadēmijas laukumā 1, Rīga LV 1050, Tel.: 7223448, fakss: 7821153, E-pasts: lmzn@lza.lv

Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija

10

Arta Jāne LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Informācijas kabineta vadītāja, Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV-1050, Tel.: 7229208, fakss: 7210806, E-pasts: janearta@yahoo.com, fsi@lza.lv

11

Ilga Tālberga LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas zinātniskā sekretāre, Akadēmijas laukumā 1, Rīga LV-1050, Tel.: 7225889, fakss: 7821153, E-pasts: humana@lza.lv

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis