Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 10-3-1

 

Rīgā 2007.g. 15.oktobrī

Par LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu

projektu 2007.g. konkursa rezultātiem

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz LZP Ekspertu komisiju atzinumiem, nolemj apstiprināt LZP 2008. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa rezultātus.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētāja vietnieks J.Jansons