Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 14-1-1

 

Rīgā, 27.12.2007.
Papildināts ar LZP 2008.g. 21.janvāra lēmumu Nr. 1-3-1

Par Latvijas Zinātnes padomes
darba komisijām

Latvijas Zinātnes padome apstiprina šādu LZP darba komisiju sastāvu:

1. Stratēģijas komisija
 1. Dr.chem.B.Andersons
 2. Dr.habil.phys. M.Auziņš
 3. Dr.biol. M.Bundule
 4. Dr.habil.phys. J.Ekmanis
 5. Dr.habil.biol. E.Grēns
 6. Dr.habil.philol. I.Jansone
 7. Dr.habil.sc.ing. J.Jansons
 8. Dr.biol. E.Kaufmane
 9. Dr.phys. J.Kristapsons
 10. Dr.med. V.Pīrags
 11. Dr.habil.phys.A.Siliņš (priekšsēdētājs)
 12. IZM Valsts sekretāra vietniece K.Vāgnere
 13. Dr.habil.med. J.Vētra

2. Zinātniskās ekspertīzes komisija

 1. Dr.sc.ing. A.Āboltiņš
 2. Dr.habil.biol. E.Birģele
 3. Dr.habil.philol. B.Kalnačs
 4. Dr.habil.cem. I.Kalviņš
 5. Dr.habil.phil. M.Kūle
 6. Dr.habil.biol. I.Muižnieks (priekšsēdētājs)
 7. Dr.habil.med. I.Ozolanta
 8. Dr.habil.biol. P.Pumpēns
 9. Dr.habil.sc.ing. L.Ribickis
 10. Dr.habil.agr. A.Ruža
 11. Dr.habil.sc.ing. J.Vība
3. Zinātnes starptautiskās koordinācijas komisija
 1. Dr.habil.phys. M.Auziņš (priekšsēdētājs)
 2. Dr.habil.phys. J.Ekmanis
 3. Dr.habil.philol. B.Kalnačs
 4. Dr.habil.sc.ing. I.Knēts
 5. Dr.chem. T.Millers
 6. Dr.habil.phys. A.Siliņš
 7. Dr.habil.chem. J.Stradiņš
 8. Dr.habil.oec. P.Zvidriņš

4. Apelāciju komisija

 1. Dr.habil.phys. J.Ekmanis (priekšsēdētājs)
 2. Dr.habil.sc.ing. J.Grabis
 3. Dr.habil.med. J.Vētra
 4. Dr.habil.biol. H.Zenkevičs
 5. LZP biroja juriste R.Podniece

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis E.Grēns