Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-2-1

 

Rīgā 2007.g. 30.maijā

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes darba komisijas:

1. Stratēģijas komisija
 1. Dr.chem. B.Andersons
 2. Dr.habil.phys. M.Auziņš
 3. Dr.biol. M.Bundule
 4. Dr.habil.phys. J.Ekmanis
 5. Dr.habil.biol. E.Grēns (priekšsēdētājs)
 6. Dr.habil.philol. I.Jansone
 7. Dr.habil.sc.ing. J.Jansons
 8. Dr.biol. E.Kaufmane
 9. Dr.habil.phys. A.Siliņš

2. Finanšu komisija

 1. Dr.sc.ing. A.Āboltiņš
 2. Dr.habil.phys. J.Ekmanis
 3. Dr.habil.sc.ing. J.Jansons (priekšsēdētājs)
 4. Dr.habil.philol. B.Kalnačs
 5. Dr.med. V.Pīrāgs
 6. Dr.habil.phys. A.Siliņš
 7. IZM Valsts sekretāra vietn. K.Vāgnere
 8. Dr.habil.med. J.Vētra

3. Zinātnes starptautiskās koordinācijas komisija*

 1. Dr.habil.phys. J.Ekmanis
 2. Dr.habil.biol. E.Grēns
 3. Dr.habil.sc.ing. I.Knēts (priekšsēdētājs)
 4. Dr.habil.phys. I.Lācis

5. Dr.chem. T.Millers
6. Dr.habil.phys. A.Siliņš
7. Dr.habil.chem. J.Stradiņš
8. Dr.habil.sc.ing. H.Tuherm
9. Dr.habil.oec. P.Zvidriņš

  4. Kvalifikācijas komisija

  1. Dr.habil.biol. E.Birģele (priekšsēdētāja)
  2. Dr.habil.phys. J.Ekmanis
  3. Dr.habil.phil. M.Kūle
  4. Dr.habil.biol. I.Muižnieks
  5. Dr.habil.med. I.Ozolanta
  6. Dr.habil.sc.ing. L.Ribickis
  7. Dr.habil.biol. H.Zenkevičs

  5. Klasifikācijas komisija

  1. Dr.habil.sc.ing. J.Grabis (priekšsēdētājs)
  2. Dr.habil.agr. A.Jemeļjanovs
  3. Dr.habil.math. U.Raitums
  4. Dr.habil.hist. A.Vasks
  5. IZM Valsts sekretāra vietn. K.Vāgnere
  6. Dr.habil.med. J.Vētra
  7. Dr.habil.biol. H.Zenkevičs

*)Pagarināt šīs komisijas pilnvaras līdz 31.12.2007.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētāja vietnieks akadēmiķis J.Jansons