Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 8-1-1

 

Rīgā, 2007.gada 20.augustā

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt LZP Klasifikācijas un Kvalifikācijas komisijas izstrādāto un padomes sēdē precizēto LZP Ekspertu datu bāzes sadalījumu pa zinātnes nozarēm un apakšnozarēm (1.pielikums).

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis A.Siliņš