Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 9-2-1

 

Rīgā, 2007.g. 17. septembrī

Par izmaiņām Latvijas Zinātņu nozaru
un apakšnozaru sarakstā

Latvijas Zinātnes padome, balstoties uz LZP Klasifikācijas komisijas 2007.gada 6.septembra lēmumu, nolemj:

  1. Atbalstīt zinātnes nozares „Mākslas zinātne” apakšnozares “Mūzikas vēsture un teorija” pārdēvēšanu par “Muzikoloģiju”.
  2. Izslēgt zinātnes nozares „Mākslas zinātne” apakšnozari „Etnomuzikoloģija”.

 

Latvijas Zinātņu padomes
priekšsēdētāja vietnieks akadēmiķis J.Jansons