Latvijas Zinātnes padome 

Lēmums Nr. 7-1-1

Rīga                                                                                  14.09.1999.g.

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt 1999. gada Valsts budžeta koriģēta finansējuma sadalījumu zinātniskās darbības nodrošināšanai pa pasākumu veidiem:

 

Nr.

Finansēto pasākumu veidi

LZP plāns 1999. g.,
LVL

Koriģētais plāns
1999.g.,
LVL

1.

Pētījumu projekti (granti)

3 478 280

3 391 674

2.

Pētījumu programmas

1 438 399

1 402 585

3.

Centralizēto izdevumu finans.

212 659

207 665

4.

Mērķa finansējums

777 319

761 843

5.

Starptautiskā sadarbība

150 000

146 265

6.

LZP doktorantūra

130 254

125 096

7.

ES 5. IeP atbalsts

11 800

10 931

Kopā:

6 198 711

6 046 059

  Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš