Latvijas Zinātnes padome

Lēmums Nr. 7 -1 - 2

 

Rīga, 1999.g.

 

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt 1999. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (grantu) koriģēta finansējuma sadali starp zinātnes nozarēm sekojošā veidā:

Nr.

Nozares nosaukums

1999.g.
sākotnējais
finansējums

(LVL)

1999.g.
koriģētais
finansējums
(LVL)

1.

Informātika

194 047

189 215

2.

Mehānika, mašīnbūve, enerģētika

261 169

254 666

3.

Fizika, matemātika, astronomija

454 950

443 623

4.

Ķīmija

354 666

345 835

5.

Tehnoloģijas zinātnes pamati: ķīmijas, materiālu, farmācijas

162 042

158 007

6.

Bioloģija, ekoloģija, vides zinātne, ģeogrāfija, ģeoloģija, ūdenssaimniecība

338 596

330 165

7.

Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija, virusoloģija

251 095

244 843

8.

Medicīna

360 785

351 801

9.

Lauksaimniecības zinātnes

378 843

369 411

10.

Vēsture (t.sk. kultūras vēsture)

105 412

102 787

11.

Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika, mākslas zinātne

136 775

133 370

12.

Filozofija, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija

213 394

208 080

13.

Ekonomikas zinātnes, juridiskās zinātnes

203 506

198 440

14.

Mežzinātnes

63 000

61 431

 

Kopā:

3 478 280

3 391 674

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš