Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-4-1

 

Rīga 25.04.2000

 

Par Transporta zinātnes nozares
jaunās apakšnozares - “Jūras transports un
tā ekspluatācija” izveidi

 

Pamatojoties uz LZP Zinātņu nozaru un apakšnozaru klasifikācijas komisijas 2000.g. 07. aprīļa un LZP 2. nozares ekspertu komisijas 2000.g. 22. marta lēmumiem sakarā ar Latvijas Jūras akadēmijas 2000. gada 23. februāra iesniegumu par Transporta zinātnes nozares jaunās apakšnozares “Jūras transports un tā ekspluatācija” izveidošanu, Latvijas Zinātnes padome nolemj:

apstiprināt jaunās apakšnozares “Jūras transports un tā ekspluatācija” izveidošanu Transporta zinātnes nozarē.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns