Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-4-3

 

Rīga 25.04.2000

 

Par Mākslas zinātnes nozares
jaunās apakšnozares - “Kultūras teorija”
izveidi

 

Pamatojoties uz LZP Zinātņu nozaru un apakšnozaru klasifikācijas komisijas 2000.g. 07. aprīļa un LZP 11. nozares ekspertu komisijas 2000.g. 28. marta lēmumiem sakarā ar Latvijas Kultūras akadēmijas 2000. gada 14. janvāra iesniegumu par Mākslas zinātnes nozares jaunās apakšnozares “Kultūras teorija” izveidošanu, Latvijas Zinātnes padome nolemj:

apstiprināt jaunās apakšnozares “Kultūras teorija” izveidošanu Mākslas zinātnes nozarē.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns