Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-4-4

 

Rīga 25.04.2000

 

Par projekta (granta) vadītājas maiņu

 

Pamatojoties uz projekta “Ksenobiotikas izmantojošo baktēriju īpašības” vadītājas L.Vulfas lūgumu - nozīmēt par projekta vadītāju N.Nikolajevu, un LZP 7. nozares ekspertu komisijas atbalstu, Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt par projekta vadītāju N.Nikolajevu.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns