Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-1

 

Rīga 25.01.2000.

 Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt 2000.g. sekojošas LZP komisijas:

1. Zinātnes stratēģijas komisija

1. E. Grēns ( priekšsēd.)

7. B. Rivža

2. J. Jansons (priekšsēd. vietn.)

8. A. Siliņš

3. J. Bārzdiņš

9. J. Stradiņš

4. V. Dimza

10. A. Tabuns

5. V. Egle

11. U. Viesturs

6. J. Ekmanis

 

2. Centralizētā un mērķa finansējuma komisija

1. A. Siliņš (priekšsēd.) 5. J. Kursīte-Pakule
2. J. Ekmanis (priekšsēd. vietn.) 6. I. Ozolanta
3. I. Biļinskis 7. P. Zālītis
4. V. Egle

 

3. Zinātnes starptautiskās koordinācijas komisija

1. I. Knēts (priekšsēd.) 4. A. Siliņš
2. T.Millers (priekšsēd. vietn.) 5. J. Stradiņš
3. E. Grēns 6. U.Viesturs

 

4. Zinātnes likumdošanas komisija

1. J. Jansons (priekšsēd.) 4. I. Godmanis
2. J. Stradiņš (priekšsēd. vietn.) 5. A. Siliņš
3. V. Egle

  

5. Promocijas padomju komisija

1. H. Zenkevičs (priekšsēdētājs)

5. J. Kursīte-Pakule

2. I. Kalviņš (priekšsēd. vietn.)

6. I. Ozolanta

3. A. Jemeļjanovs

7. A.Tabuns

4. J. Ekmanis

 

6. LZP doktorantūras komisija

1. E. Birģele (priekšsēdētāja)

5. V. Hausmanis

2. V. Zelčs (priekšsēd. vietn.)

6. I. Ozolanta

3. I. Biļinskis

7. U.Viesturs

4. E. Buceniece

 

7. Zinātnes nozaru un apakšnozaru klasifikācijas komisija

1. J. Grabis (priekšsēdētājs) 6. A.Martinsons
2. I. Kalviņš (priekšsēd. vietn.) 7. T.Millers
3. E. Buceniece 8. B.Rivža
4. A. Jemeļjanovs 9. A.Vasks
5. M. Kalniņš

 

8. LZP un LZA zinātniskās ētikas komisija

1. V.Kluša (priekšsēdētāja) 4. I. Lazovskis
2. A.Balklāvs-Grīnhofs 5. A.Strakovs
3. M. Kūle 6. P.Zālītis

 

9. Ētikas komisija par laboratorijas dzīvnieku
izmantošanu biomedicīniskajos pētījumos

1. V.Kluša (priekšsēdētāja) 8. O.Marga
2. G. Jākobsone (sekretāre) 9. J.Ozoliņš
3. J.Aivars 10. G.Preinbergs
4. L.Antonoviča 11. R.Sauja
5. G.Daija 12. I.Taivans
6. R.Joffe 13. T.Zorenko
7. E.Kalniņa

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns