Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-2-1

 

Rīgā, 2000.g. 16. maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 9. maija slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Fizika” apakšnozarēs “Cietvielu fizika”, “Kondensētās vides fizika”, “Pusvadītāju fizika”, “Ķīmiskā fizika”, “Materiālu fizika”, “Medicīniskā fizika” un “Fizikālās metodes un instrumenti” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zin. grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1.1.

Staņislavs Černovs

Dr.habil.phys.

Kondensētās vides fizika

LU

1.2.

Jevgenijs Gabrusenoks

Dr.phys.

Materiālu fizika

LU

1.3.

Jurijs Dehtjars

Dr.habil.phys.

Medicīniskā fizika

RTU

1.4.

Juris Ekmanis

Dr.habil.phys.

Pusvadītāju fizika

Fizikālās metodes un instrumenti

LZA

1.5.

Larisa Grigorjeva

Dr.habil.phys.

Cietvielu fizika

LU

1.6.

Jānis Kleperis

Dr.phys.

Medicīniskā fizika

LU

1.7.

Māris Knite

Dr.habil.phys.

Pusvadītāju fizika

RTU

1.8.

Jevgenijs Kotomins

Dr.habil.phys.

Ķīmiska fizika

LU

1.9.

Andris Krūmiņš

Dr.habil.phys.

Cietvielu fizika

Materiālu fizika

LU

1.10.

Vladimirs Kuzovkovs

Dr.habil.phys.

Ķīmiska fizika

LU

1.11.

Ivars Lācis

Dr.habil.phys.

Ķīmiska fizika

Medicīniskā fizika

LU

1.12.

Jānis Maniks

Dr.habil.phys.

Materiālu fizika

LU

1.13.

Artūrs Medvids

Dr.habil.phys.

Pusvadītāju fizika

RTU

1.14.

Donāts Millers

Dr.habil.phys.

Ķīmiska fizika

Fizikālās metodes un instrumenti

LU

1.15.

Ņina Mironova-
Ulmane

Dr.habil.phys.

Kondensētās vides fizika

LU

1.16.

Faina Muktepāvela

Dr.habil.phys.

Materiālu fizika

LU

1.17.

Andris Ozols

Dr.habil.phys.

Kondensētās vides fizika

LU

1.18.

Uldis Rogulis

Dr.habil.phys.

Kondensētās vides fizika

Fizikālās metodes un instrumenti

LU

1.19.

Andrejs Siliņš

Dr.habil.phys.

Kondensētās vides fizika

LU

1.20.

Linards Skuja

Dr.habil.phys.

Kondensētās vides fizika

LU

1.21.

Jānis Spīgulis

Dr.habil.phys.

Medicīniskā fizika

Fizikālās metodes un instrumenti

LU

1.22.

Māris Spriņģis

Dr.habil.phys.

Materiālu fizika

LU

1.23.

Andris Šternbergs

Dr.habil.phys.

Materiālu fizika

LU

1.24.

Ivars Tāle

Dr.habil.phys.

Cietvielu fizika

Pusvadītāju fizika

LU

1.25.

Jānis Teteris

Dr.phys.

Fizikālās metodes un instrumenti

LU

1.26.

Juris Tīliks

Dr.habil.phys.

Ķīmiska fizika

LU

1.27.

Anatolijs Truhins

Dr.habil.phys.

Cietvielu fizika

Kondensētās vides fizika

LU

1.28.

Boriss Zapols

Dr.habil.phys.

Kondensētās vides fizika

Ķīmiska fizika

LU

1.29.

Valters Zīraps

Dr.habil.phys.

Cietvielu fizika

LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Fizika”, iekļaujot tajā šādus no augšminētajiem ekspertiem nosauktajās apakšnozarēs:

2.1. Juri Ekmani

2.2. Andri Krūmiņu

2.3. Ivaru Lāci

2.4. Jāni Maniku

2.5. Donātu Milleru

2.6. Uldi Roguli

2.7. Andreju Siliņu

2.8. Jāni Spīguli

2.9. Ivaru Tāli

2.10. Anatoliju Truhinu

2.11. Borisu Zapolu

Padome tiesīga piešķirt fizikas doktora (Dr. phys.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005.g. 16. maijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns