Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-3-3

 

Rīgā, 2000.g. 16.maijā

 

Iekļaut Latvijas Zinātnes padomes Neatkarīgo starptautisko ekspertu sarakstā zinātņu nozares “Mašīnzinātne” apakšnozarēs “Mašīnbūves tehnoloģija” un “Mēraparāti un metroloģija” šādus zinātniekus:

11.11. MAŠĪNZINĀTNE

Reins LĀNEOTSS (Rein LAANEOTS)
(mašīnbūves tehnoloģija, mēraparāti un metroloģija), prof., Dr.sc.ing., Tallinas Tehniskā universitāte,
TTU, Ehitajate tee 5, 19086, Tallinn.
Tel.: 372-6203206. Fakss: 372-6203203;

Maido AJAOTSS (Maido AJAOTS)
(mašīnbūves tehnoloģija, mēraparāti un metroloģija), prof., Dr.sc.ing., Tallinas Tehniskā universitāte,
Precīzās mehānikas institūts. TTU, Ehitajate tee 5, 19086, Tallinn.

Tel.: 372-6203203.


Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns