Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-1-2

 

Rīgā, 2000.g. 27. jūnijā

 

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.) un Latvijas Zinātnes padomes Valdes š.g. 26. jūnija lēmumu, nolemj:

1. Sākot ar 2001.g. LZP pētījumu programmas tiek pārdēvētas par LZP pētniecības sadarbības projektiem.

2. LZP pētījumu programmu (apakšprogrammu) vadītājiem, kuru programmu izpildes termiņš ir 2000.g. 31. decembris, līdz š.g. 1. novembrim jāiesniedz LZP sekretariātā LZP pētījumu programmas noslēguma atskaite (forma G, 3 eks.).

3. LZP pētījumu programmu(apakšprogrammu) vadītājiem, kuru programmu izpildes termiņš ir 2001.g (vai vēlāk), līdz š.g. 1. novembrim jāiesniedz LZP sekretariātā LZP pētījumu programmas izpildes pārskats par 2000.g. un turpinājuma pieteikums (forma F, 3 eks.).

4. Jauna LZP pētniecības sadarbības projekta pieteikums (priekšprojekts) līdz š.g. 1. oktobrim jāiesniedz LZP sekretariātā (forma D, 3 eks.).

5. Apvienotajām ekspertu (bloku) komisijām līdz š.g. 10 . oktobrim jāizvērtē priekšprojekti un jārekomendē iesniegšanai LZP Jauna LZP pētniecības sadarbības projekta pieteikums. Iesniegšanas termiņš - š.g. 1. novembris (forma E, 3 eks.).

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs,
akadēmiķis E.Grēns