Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-2-1

 

Rīgā, 2000.g. 27. jūnijā

Pamatojoties uz LZP Doktorantūras komisijas 15.06.2000.g. lēmumu piešķirt

LZP 2000.g. doktorantūras atbalsta grantus šādiem Latvijas augstskolu doktorantiem:

Nr. p.k.

Nozare

Iestāde

Vārds

Uzvārds

Darba vadītājs

Piešķirts, LVL

Termiņš

1

1.

LU MII Marats Golovkins Dr.h.math. R.M.Freivalds

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

2

1.

RTU Egils Stalidzāns Dr.h.sc.ing. Z.Markovičs

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

3

2.

RTU Uldis Polis Dr.h.sc.ing. J.Rudzītis

238

no 01.07.00. līdz 31.08.00(2 mēn.)

4

2.

RTU Natālija Vasiļjeva Dr.sc.ing. Fr.Sudnieks

238

no 01.07.00. līdz 31.08.00(2 mēn.)

5

2.

RTU Solvita Piziča Dr.h.sc.ing. J.Vība, Dr.sc.ing. H.Vinovskis

356

no 01.10.00. līdz 31.12.00(3 mēn.)

6

3.

RTU Jeļena Liģere Dr.h.phys. M.Antimirovs

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

7

3.

LU Jānis Alnis Dr.h.phys. M.Auziņš

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

8

3.

DPU Raimonds Pokulis Dr.phys. V.Paškevičs

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

9

4.

LU Iveta Ūzuliņa Dr.h.chem. A.Zicmanis

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

10

4.

LU Linda Eglīte Dr.h.chem. M.Kļaviņš

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

11

5.

LV KĶI Aleksandrs Voļperts Dr.h.sc.ing. A.Alksnis

238

no 01.07.00. līdz 31.08.00(2 mēn.)

12

6.

LU Žanete Andersone Dr.h.biol.. H.Okarma

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00.(6 men.)

13

6.

LU Ilze Vilka Dr.biol. J.Priednieks

356

no 01.10.00. līdz 31.12.00(3 mēn.)

14

6.

LU Jānis Lapinskis Dr.h.geol. G.Eberhards

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

15

6.

LU Solvita Jermacāne Dr.h.geogr. M.Laiviņš

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

16

7.

LU MVI Karīna Ivanova Dr.h.med. A.Žileviča, Dr.med. M.Murovska

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

17

7.

LU HidrI Santa Beķere Dr.biol. A.Andrušaitis

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

18

8.

AML Juris Ērenpreiss Dr.h.med. J.Zaļkalns

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

19

8.

AML Edmunds Austrums Dr.med. G.Pupelis

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

20

8.

AML Oksana Babula Dr.h.med. G.Lazdāne

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

21

8.

AML Andra Dērveniece Dr.h.med. I.Čēma

356

no 01.10.00. līdz 31.12.00(3 mēn.)

22

8.

LU Normunds Jurka Dr.h.med. I.Taivans

475

no 01.07.00. līdz 31.10.00(4 mēn.)

23

9.

LLU Ilze Karele Dr.h.agr. A.Ruža

594

no 01.07.00. līdz 30.11.00(5 mēn.)

24

9.

LLU Aija Ilgaža Dr.h.biol. E.Birģele

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

25

9.

LLU Laila Dubova Dr.h.agr., Dr.biol. V.Klāsens

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

26

9.

Dobele Edgars Rubauskis Dr.agr. M.Skrīvele

356

no 01.10.00. līdz 31.12.00(3 mēn.)

27

10.

LU Uldis Neiburgs Dr.hist. I.Butulis

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

28

11.

LU Daiga Baltaiskalna Dr.h.philol. I.Druviete

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

29

11.

LU Zanda Gūtmane Dr.h.philol. B.Kalnačs

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

30

11.

LU Baiba Kalna Dr.h.art. S.Radzobe

653

no 01.07.00.līdz 15.12.00(5,5mēn)

31

12.

LU FSI Sanita Vanaga Dr.sc.soc. A.Tabuns

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

32

12.

LU Sergejs Kruks Dr.paed. I.Brikše

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

33

12.

DPU Astrīda Skrinda Dr.h.paed. I.Žogla

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

34

13.

LU Inga Vilka Dr.h.oec. E.Vanags

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

35

13.

LLU Ligita Bite Dr.h.agr. K.Špoģis

713

no 01.07.00. līdz 31.12.00(6 mēn.)

Kopā: 21685 Ls

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns