Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-4-1

 

Rīga 2000.g. 27. jūnijā

 

Par Socioloģijas zinātnes
nozares pārstrukturizāciju

 

Pamatojoties uz LZP Zinātņu nozaru un apakšnozaru klasifikācijas komisijas 2000.g. 16. maija lēmumu par socioloģias zinātnes nozares pārstrukturizāciju, Latvijas Zinātnes padome nolemj

- iekļaut LZP zinātņu nozaru klasifikatorā sekojošas socioloģijas apakšnozares:

1. Socioloģijas teorija un vēsture

2. Lietišķā socioloģija

3. Sociālā antropoloģija

4. Sociālā politika un sociālā darba organizācija

5. Kultūras un masu komunikācijas socioloģija

6. Lauku socioloģija

7. Organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija

    1. Politikas socioloģija

- izslēgt no klasifikatora saraksta sekojošas apakšnozares:

1. Dzimuma un ģimenes socioloģija

2. Industriālā un darba socioloģija

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns