Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-4-2

 

Rīgā, 2000.g. 27.jūniijā

 

Iekļaut Latvijas Zinātnes padomes Neatkarīgo starptautisko ekspertu sarakstā zinātņu nozares “Ķīmija” apakšnozarē “Organiskā ķīmija” šādu zinātnieku:

Sigits TUMKEVIČS (Sigitas TUMKEVIČIUS)
(organiskā ķīmija), prof., Dr.habil.chem., Viļņas universitāte,
Naugarduko 24, 2006, Vilnius.
Tel.: 370-2330749. Fakss: 370-2330987
Lithuania

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns