Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 9-1-1

 

Rīga 2000.g.27. decembrī

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt zinātnes budžeta sadali mērķa finansējumam sekojošā veidā:

Nr p.k.

Finansēšanas objekts

Iedalīts 2000.g.

Iedalīts 2001.g.

1.

Akadēmiskā bibliotēka

320 565

320 665

2.

Nacionālais Botāniskais dārzs

99 917

99 917

3.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts

115 330

120 330

4.

LZP darbības nodrošināšana

83 000

85 000

5.

LZA nominālās balvas

4 000

6 000

6.

LZA Valsts emeritēto zinātnieku pabalsti

111 077

121 077

7.

Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs

25 799

25 799

8.

LZA Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija

8 000

7 681

9.

Starptautiskais biomedicīnas un biotehnoloģijas centrs

12 150

12 150

10.

LZP doktorantūra

125 096

125 096

11.

Centralizētie izdevumi

217 665

218 868

12.

Starptautiskā sadarbība

146 265

146 265

13.

ES 5 IeP NKP

20 931

-

14.

LU CFI EK Ekselences centrs CAMART

-

15 500

  Kopā:

1 289 795

1 304 348

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts sekretāra vietnieks, Dr.sc.ing. V.Egle