Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 9-2-1

 

Rīga 2000.g. 27.decembrī

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanu Balsu skaitīšanas komisijas protokolus.

2. Ievēlēt par:

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāju
Juri Jansonu;

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāja vietnieku
Juri Ekmani.

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs akad. E.Grēns

Zinātniskais sekretārs M.Vaivars